Linselus?

MAI0002278_P
Så er vi å finne i media nok en gang, linselus som vi må være. Denne gang er det Sannas sterke svenneprøve som tiltrekker oppmerksomhet, og det ble tid til noen alvorsord og.


KANAA1-1708-1-004-T--Ferdig snakka! Trykk på bildet for Kanalens artikkel fra August.

Schia møbelsnekkeri

Nordagutuvn 1099

3820 Nordagutu

Epost: post@schiamobelsnekkeri.no

Tlf: 416 11 122

Org.nr: 987363169 MVA

Kontortid hverdager 8-16

Kan du tegne det kan vi lage det